top of page
PAPER CROWN
PAPER CROWN

2017

press to zoom
A Report to an Academy·LIVE
A Report to an Academy·LIVE

2021

press to zoom
SINK
SINK

2017

press to zoom
PAPER CROWN
PAPER CROWN

2017

press to zoom
1/7

无关——                                      

 

庄子眼极冷,心肠极热。眼冷,故是非不管;心肠热,故悲慨万端。虽知无用,而未能忘情,到底是热肠挂住;虽不能忘情,而终不下手,到底是冷眼看穿。

——清 胡文英《庄子独见》

bottom of page